Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia Logjistika eshte artin dhe shkencen, mallra, energji, informacion dhe burime te tjera, te tilla si produktet, sherbimet, dhe njerezve, nga burimi i prodhimit ne treg me qellim te optimizuar perdorimin e kapitalit. Prodhimit dhe marketingut do te jete e veshtire per te bere pa mbeshtetjen logjistike. Logjistika gjithashtu perfshin integrimin e informacionit, transporti, inventar, magazinimin, reverse logjistike dhe paketimit. Duke u bazuar ne te kuptuarit e mesiperme, misioni logjistikes eshte per te marre pika te drejte, ne kohen e duhur, me shume te drejte, kushtet e duhura, ne nje kosto te perballueshme, duke kontribuar fitimet per ofruesit e sherbimeve te logjistikes. Prandaj, logjistika eshte gjithmone duke luftuar per te gjetur ekuilibrin per dy gjera shume te veshtira per sinergji, pikerisht per te ulur koston e serendahrendahnya por ende ruajtur nivelin e cilesise se sherbimit dhe kenaqesi te konsumatoreve. Ne boten gjithnje e ne ndryshim te biznesit, menaxhimi i mire logjistikes eshte nje domosdoshmeri. Fjala logjistikes vjen nga logot greke, qe do te thote raporti, Word, llogaritjen, arsye, fjalim, fjalim. Fjala logjistikes ka nje fjale frengjisht loger origjines per te depozituar ose furnizim. Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia